De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Géke Roelink

Géke Roelink, sinds 2011 directeur van Filmhuis Den Haag, heeft zich gespecialiseerd in cultuurmanagement, marketing en filmvertoning. Eerder werkte ze bij Filmmuseum EYE (Hoofd Sector Presentatie) en bij de Universiteit van Amsterdam, Nemo en Felix Meritis. Géke bekleedt diverse bestuursfuncties, onder meer bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Associatie Culturele Marketing Communicatie (ACMC).