De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Hannah Ebbinge

Hannah Ebbinge (1977) is directeur van Cultuurboerderij Nieuwe Erven in Amersfoort, een broedplaats voor podiumkunsten. Zij heeft ervaring als fondsenwerver, kwartiermaker burgerparticipatie en was beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Almere. Hannah studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de leergang Leiderschap in Cultuur aan de Universiteit Utrecht.