De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Harry Tupan

Harry Tupan studeerde kunstgeschiedenis in Groningen en museologie in Leiden. Hij is werkzaam in het Drents Museum te Assen en is als algemeen-directeur verantwoordelijk voor de inhoudelijke afdelingen. Hij studeerde af op Nederlands zilver in de zeventiende eeuw en heeft zich gespecialiseerd in hedendaagse figuratieve kunst, waarover hij veel publiceerde. Tupan is actief in tal van culturele en museale commissies.