De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Hedwig Saam

Hedwig Saam is vestigingsdirecteur van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Daarvoor vervulde zij directiefuncties bij diverse andere musea, waaronder het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Saam is opgeleid als journalist en kunsthistoricus. Na haar afstuderen werkte zij aanvankelijk als manager in het bedrijfsleven. Tijdens haar verblijf in Londen werkte zij als adviseur voor onder andere English Heritage. Eenmaal terug in Nederland leidde deze ervaring tot een definitieve keuze voor de cultuursector.