De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Henk Havens

Henk Havens is sinds het begin van de jaren ’90 dramaturgiedocent aan de Toneelacademie Maastricht. Daarnaast was hij in die jaren ook onderwijscoördinator, stond hij aan de wieg van de performanceopleiding aan dezelfde academie en was hij als onderzoeker lid van de kenniskring van het Lectoraat Autonomie & Openbaarheid in de Kunsten. In oktober 2015 promoveerde Havens aan de Universiteit van Maastricht op het proefschrift Theater en het performatief spectrum, transities in het contemporaine theater van de Lage Landen.
Havens was de afgelopen decennia theaterrecensent voor een aantal regionale kranten in Noord - Brabant, lid van diverse adviescommissies op het gebied van de podiumkunsten, bestuursvoorzitter van het dansgezelschap T.R.A.S.H. en lid van de dramaturgenstaf van HZT Hollandia.