De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Henk Schoute

Henk Schoute zette in 1977 zijn eerste stappen in het theater als toneelspeler. Tien jaar later startte hij zijn carrière 'aan de andere kant' als directeur van het toenmalige Cleyntheater in Amsterdam. In 1993 richtte hij het Over het IJ festival op en in 1997 vervolgde hij zijn carrière bij stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland en was o.a. artistiek verantwoordelijk voor de Internationaal Jeugdtheater festivals Noord-Holland en het zomerfestival Karavaan. Vanaf februari 2009 is Schoute algemeen directeur/bestuurder van Theaterproductiehuis Zeelandia/Zeeland Nazomerfestival.
Daarvoor was hij voorzitter van de sectie festivals van de VSCD, bestuurslid en lid selectiecommissie van IPAY (International Performing Arts for the Youth), lid en voorzitter van de adviescommissie podiumkunsten van de provincie Flevoland en sinds 2015 voorzitter Ovale Tafel (Fonds Podiumkunsten gesubsidieerde gezelschappen).