De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Hester Jenkins

Hester Jenkins (1970) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt via haar kunstadviesbureau Artaffection voor diverse musea en kunstinstellingen op het gebied van collectiemanagement, tentoonstellingen, lezingen en publicaties. Voorheen was zij hoofd educatie & projecten van Museum Dr8888 in Friesland. Ze houdt zich bezig met vernieuwende educatieprojecten, tentoonstellingen, programmering, publieksparticipatie en inclusiebeleid. Ze is als adviseur betrokken bij de werkveldadviescommissie van de NHL en lid van de kunstcommissie van Kunstenaarssociëteit De Kring.