De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Ingrid Duindam

Ingrid Duindam studeerde Theater aan de HKU in Utrecht. Sindsdien heeft ze ervaring opgedaan in alle facetten van theatereducatie: uitvoering, ontwikkeling, coördinatie, bemiddeling en advisering. Momenteel werkt ze als programma-coördinator bij het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR). Daarnaast organiseert zij als zelfstandige theatrale evenementen vanuit TIC (Theater In Context). De gemeenschappelijke drijfveer in deze werkzaamheden is een brug te willen slaan tussen kunst en kijker.