De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviseurs

Aan de raad is een kring van adviseurs verbonden. De raad kan op de leden ervan een beroep doen voor de monitoring van instellingen uit de culturele basisinfrastructuur en voor specifieke adviestrajecten.

Lees hier de richtlijn belangenverstrengeling. 

Overzicht adviseurs