De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Jacqueline Stolmeijer-Arends

Met de focus op governance, bedrijfsvoering en ondernemerschap zet Jacqueline Stolmeijer-Arends zich in voor een professionele en gezonde infrastructuur in de cultuursector. Jacqueline is jurist en behaalde een bachelor kunstgeschiedenis. De afgelopen jaren heeft zij bij Premsela en Het Nieuwe Instituut kennis en ervaring opgedaan op het gebied van beleid, strategie, financiën, governance en bedrijfsvoering. Jacqueline is mede-initiatiefnemer van het Platform Governance in Cultuur en bestuurslid bij muziektheatergezelschap Urban Myth, bij SETUP, medialab voor digitale cultuur, en bij Stichting COR.