De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Jenneke Harings

Jenneke Harings (1977) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, tegenwoordig Radboud Universiteit. Ook behaalde ze haar Master in Comparative Literature aan University College London. Ze werkt als adviseur bij bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur in Tilburg, met als aandachtsgebieden literatuur, media en cultuurbeleid en als docent Kunstbeleid & Organisatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze commissielid van de Adviescommissie Cultuurprijzen gemeente Nijmegen en jurylid van de E. du Perronprijs.