De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Jeroen Vanacker

Jeroen Vanacker studeerde musicologie en cultuurmanagement. Hij is sinds 2008 artistiek directeur van het Concertgebouw in Brugge, een internationaal muziek- en podiumkunstencentrum dat in 2015 tot Kunstinstelling van de Vlaamse Gemeenschap werd gepromoveerd. Daarnaast is hij actief in raden van bestuur (ISCM Vlaanderen, Ictus) en adviescommissies (LUCA Lemmensinstituut Leuven, Kunstenplatform Brussel). Vanacker was actief in beoordelingscommissies voor de Vlaamse Gemeenschap en de stad Utrecht.