De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Johan Boonekamp

Johan Boonekamp studeerde aan het conservatorium (klarinet en directie). Hij bekleedde verschillende functies, van musicus tot producent tot directeur, binnen verschillende centra voor de kunsten en orkesten. Op dit moment houdt hij zich vanuit zijn bedrijf 'de Creatiekrachtcentrale' bezig met innovatietrajecten en transities.