De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Joop Daalmeijer

Joop Daalmeijer (1946) begon zijn loopbaan als schrijvend journalist en werkte later ook als journalist en presentator bij de VARA radio en televisie en de publieke omroep Veronica. In 1990 werd hij directeur van Veronica, waarna hij onder andere bij RTL Nederland, Filmnet en Canal+ werkte. Vanaf 1998 tot zijn pensioen in september 2011 was hij werkzaam in verschillende leidinggevende functies bij de publieke omroep: netcoördinator van Nederland 1 en 2, hoofdredacteur van de Wereldomroep en algemeen directeur van de NPS. Zijn laatste functie was directeur de NTR, na de fusie van de NPS met Teleac en de RVU. Joop Daalmeijer is onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van Free Press Unlimited en bestuurslid van deBuren in Brussel. 

Overzicht nevenfuncties:

  • Lid bestuur Cultureel Huis en debatcentrum deBuren in Brussel
  • Voorzitter Raad van Toezicht Free Press Unlimited (fusie van Press Now en Free Voice)
  • Voorzitter van de Nederlandse persprijs De Tegel
  • Lid van de Advisory Council van het Baltic Media Center of Excellence
  • Boardmember Russian Language News Exchange
  • Voorzitter Nationaal Jenevermuseum Schiedam