De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Julia Mullié

Julia Mullié (1994) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte onder andere als Assistent Curator bij de Vleeshal in Middelburg. Julia is nu werkzaam als freelance tekstschrijver en adviseur en werkt voor verschillende musea en media, waaronder het Bonnefantenmuseum Maastricht en het tijdschrift Art Monthly. Daarnaast is zij onderzoeksassistent van dr. Marga van Mechelen.