De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Kees Dijk

Kees Dijk startte zijn loopbaan als advocaat. Nadien was hij vele jaren in verschillende management functies werkzaam bij de Publieke Omroep (thans NPO). In 2007 verruilde hij zijn functie van hoofd Mediabeleid, Juridische Zaken en Communicatie voor een loopbaan bij het toenmalige Muziekcentrum voor de Omroep als manager van het Radio Filharmonisch Orkest en de Radio Kamer Filharmonie, waaraan hij tot medio 2013 verbonden bleef. Dijk heeft grote bestuurlijke ervaring, opgedaan in het culturele en maatschappelijke veld.