De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Liesbeth Bik

Liesbeth Bik en Jos van der Pol werken sinds 1995 samen als ‘Bik Van der Pol’. Zij wonen en werken in Rotterdam. Hun artistieke praktijk is ‘site sensitive’; vaak werken ze op locatie, scheppen zij voorwaarden voor ontmoeting en ontwikkelen zij hun werkprocessen op basis van een voortdurende hergroepering van plaats, situatie, geschiedenis en toeschouwer. Bik en Van der Pol waren de programmaleiders van de School of Missing Studies van 2013 - 2015, een tijdelijke masteropleiding aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Ook zijn zij als adviseurs betrokken bij de postacademische instelling Van Eyck. Liesbeth is een van de ‘core tutors’ bij het Piet Zwart Instituut in Rotterdam; zij is ook betrokken bij het Curatorial Programme van de Appel arts centre.