De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Lucky Belder

Lucky Belder is juriste en kunsthistorica en verbonden aan het Europa Instituut van de faculteit Recht, Economie en Bestuurskunde van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op het institutioneel kader voor de kunsten en wetenschappen en de vragen die spelen rond  toegang tot cultureel erfgoed en de duurzame introductie van  innovatieve technologie in de samenleving.