De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Marlous van Gastel

Marlous van Gastel is kunsthistorica met een specialisatie in kunstmusea en -educatie. Zij is docent bij de Reinwardt Academie en begeleider/examinator bij verschillende masters Kunsteducatie. Eerder werkte Marlous voor het Stedelijk Museum en Fonds 21.