De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Mathieu Weggeman

Mathieu Weggeman (1953) is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management, aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur en is hij commissaris van ondermeer Brainport Development Eindhoven, Buurtzorg Nederland en het Gouverneur kremers Centrum. 

In zijn adviespraktijk houdt Weggeman zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van professionele organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke cultuur, de productiviteit van Werknemer 2.0 en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen.