De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Mieke Dols

Mieke Dols, van origine dans- en theaterwetenschapper, werkt als adviseur cultuuronderwijs bij FleCk, het expertisecentrum voor de provincie Flevoland. Ze is bij deze instelling verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering, innovatie en kennisdeling. Hiervoor was Dols ruim vijf jaar werkzaam bij regiocultuurcentrum Idea. Daar was ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het aanbod op het gebied van cultuureducatie en projectleider ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Dols begon haar loopbaan bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten, waar ze ruim vijf jaar als docent en onderwijsontwikkelaar werkte.