De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Monica Alkemade

Monica Alkemade is archeoloog en kunsthistorica. Na haar studie bekleedde zij verschillende posities in de archeologische wereld. Sinds de reorganisatie van het archeologiebestel (als gevolg van het Verdrag van Malta) heeft zij zich ontwikkeld tot adviseur op het gebied van integratie van archeologie en cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Haar specialisme is het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk archeologiebeleid. Sinds 2010 werkt zij als hoofd Beleid en Beheer bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag. Naast haar werk is Alkemade altijd actief geweest als lid van besturen en commissies op het gebied van cultuur en monumenten.