De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Nous Faes

Nous Faes doet onderzoek naar het drieluik beleid, governance en organisatiegedrag. Eerder werkte ze als directeur (MAMA), freelance projectleider, (interim-) manager & adviseur (bij onder meer Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Hella Jongerius, Atelier van Lieshout), curator (de Vaalserberg) en kunstenaar.