De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Otto Berg

Otto Berg studeerde aan het Conservatorium (Cello en Schoolmuziek) en de Rijksuniversiteit van Groningen (Kunst en Kunstbeleid). Hij bekleedde verschillende functies, van docent tot directeur, binnen verschillende centra voor de kunsten en theaters. Op dit moment houdt hij zich vanuit zijn bedrijf ‘Consult in Cultuur’ bezig met innovatietrajecten en transities.