De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Rajae El Mouhandiz

Rajae El Mouhandiz is zanger en maker van korte films en theater. Ze bracht enkele albums uit met Maghreb pop, soul en jazz. Bij Urban Myth ging recentelijk haar eerste muziektheaterproductie in première. In haar werk behandelt ze thema’s als migratie en identiteit en zoekt hiervoor steeds het meest geschikte platform.