De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Ralph Keuning

Ralph Keuning studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en Berlijn en Strategisch Management in Utrecht. Hij werkte bij de Neue Nationalgalerie en het prentenkabinet in Berlijn en was verbonden aan het Kröller-Müller Museum in Otterlo. In 2004 werd hij directeur van Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. Vanaf begin 2007 is hij directeur van Museum de Fundatie in Zwolle en Heino/Wijhe. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van ArtEZ hogeschool voor de kunsten en geeft hij les aan de Businessschool van Hogeschool Windesheim.