De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Rixt Hulshoff Pol

Rixt Hulshoff Pol is werkzaam in de wereld van de beeldende kunst en fotografie als adviseur, programmamanager en/of directeur. Strategie en innovatie in publieksbereik, educatie, talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap zijn haar expertisegebieden. Hoe kunnen wij kunst en prangende vragen in onze maatschappij zo goed mogelijk delen met een divers publiek? Zij was actief voor o.a. Unseen Photo Fair & Festival (algemeen directeur) en het Stedelijk Museum in Amsterdam (sectorhoofd Publiek & Educatie).