De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Roel Arkesteijn

Roel Arkesteijn is een curator en auteur, geïnteresseerd in vormen van artistiek engagement en activisme. Sinds eind 2008 is hij als conservator hedendaagse kunst verbonden aan Museum Het Domein in Sittard, waar hij aandacht vraagt voor kunstenaars die zich met sociaal-maatschappelijke of politieke vraagstukken bezighouden, geïnteresseerd zijn in gender-problematiek, fungeren als bruggenbouwers tussen verschillende culturen, of actief ingrijpen in ecologische situaties.