De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Sander van Maas

Sander van Maas is docent-onderzoeker hedendaagse muziek en creatieve industrie aan de Universiteit van Amsterdam en gastprofessor aan de London School of Music. Daarnaast adviseert hij diverse culturele instellingen in Europa. Eerder was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht (hoogleraar Nederlandse hedendaagse muziek), Boston University, Harvard University, Conservatorium van Amsterdam en Codarts. Als onderzoeker richt hij zich op de relatie tussen luisteren en digitale cultuur. Hij publiceerde diverse werken hierover.