De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Sander van Meurs

Sander van Meurs is sinds 2005 mede-eigenaar van film/tv-productiebedrijf Pupkin. Als producent is hij verantwoordelijk voor de zakelijke bedrijfsvoering. Daarnaast is Sander bestuurslid van de vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP). Eerder werkte hij als producer bij de Nederlandse Publieke Omroep aan dramaseries, programma’s en evenementen.