De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Saskia Bak

Saskia Bak is directeur van Museum Arnhem. Daarvoor was zij directeur van Keramiekmuseum Princessehof en het Fries Museum. Onder haar verantwoordelijkheid opende in 2013 het Fries Museum zijn deuren in een nieuw gebouw. Eerder werkte zij in dat museum als o.a. hoofd tentoonstellingen. Saskia Bak studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie moderne kunst.