De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Saskia van Stein

Saskia van Stein is directeur van Bureau Europa, platform voor architectuur en design. Eerder was zij als curator werkzaam bij het Nederlands Architectuur Instituut. Met Bureau Europa is zij als moderator en organisator betrokken bij vele debatten over kunst, architectuur en vormgeving, waarbij sociaal-maatschappelijke onderwerpen centraal staan. Saskia is daarnaast actief als gastdocent bij onder meer de Design Academy in Eindhoven en bij Artez in Arnhem.