De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Steven ten Thije

Steven ten Thije studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is conservator bij het Van Abbemuseum en projectleider van het project ‘The Uses of Art – on the legacy of 1848 and 1989’. Steven is auteur van het essay ‘Het geëmancipeerde museum’ (2016).