De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Teus Eenkhoorn

Teus Eenkhoorn is sinds 2010 directeur van de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarvoor is Eenkhoorn bijna tien 10 jaar CFO geweest bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen.