De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Thomas Nijhuis

Thomas Nijhuis richt zich op de ontwikkeling en organisatie in cultuur en onderwijs. Hij ontwikkelt nu onder andere een productiehuis voor PACT+, de artiestenopleidingen van het ROC Amsterdam; hij werkt in een multidisciplinair team aan sQuare - een nieuw ontwikkeltraject voor creatieve professionals - en hij is programmamanager van KAF Academie bij de Kunstlinie Almere Flevoland.