De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Toos Arends

Toos Arends is conservator moderne en hedendaagse kunst in het Drents Museum in Assen. Daarvoor was zij directeur van Centrum Beeldende Kunst Drenthe. Eerder was Arends vijftien jaar werkzaam als conservator in het Fries Museum in Leeuwarden en als projectleider van Buro Leeuwarden. Ook was ze lid van adviescommissies bij onder meer de Mondriaan Stichting, het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst en het Frank Mohr Instituut in Groningen. Momenteel is Arends lid van de kerngroep van de Kunstraad Groningen en bestuursvoorzitter van kunstinitiatief VHDG in Leeuwarden.