De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Wim Hupperetz

Wim Hupperetz studeerde Oude Geschiedenis en Provinciaal-Romeinse Archeologie in Nijmegen en promoveerde in 2004 aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte bij het Limburgs Museum en Erfgoed Nederland voordat hij in 2008 directeur werd van het Allard Pierson Museum, het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam. Belangrijke aandachtsgebieden waarover hij ook publiceert zijn onder meer archeologie & materiële cultuur, cultuurlandschap, digitaal erfgoed, kastelen & museologie. In 2016 is hij benoemd als bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis – in het bijzonder de studie der voorwerpen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.