De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Tijdelijke commissies

De raad werkt tijdens de voorbereiding van zijn adviezen met tijdelijke commissies die op maat worden samengesteld. Voor de huidige adviestrajecten zijn dat de onderstaande commissies.  

Bescherming particulier cultureel erfgoed

Alexander Pechtold (voorzitter)

Fusien de Bijl de Vroe

Lennart Booij

Tom Barkhuysen

Sabine Gimbrere

Rebecca Roskam (secretaris)

Organisatie en financiering lokale omroepen

Guido van Nispen (voorzitter) 

Piet Bakker

Chafina Bendahman

Joop Daalmeijer

Martha Riemsma

Huri Sahin

Miranda de Vries 

Olaf Smit (secretaris) 

Jaap Visser (secretaris)