De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Astrid Weij

Astrid Weij is waarnemend teamleider Verkeer & Benutten bij de provincie Utrecht. Zij was tot 1 augustus 2015 Regio Randstad-coördinator in Brussel. Van 2008 tot 2011 werkte zij als programmamanager Erfgoed in Internationaal Perspectief bij Erfgoed Nederland. Daarvoor werkte zij bij het ministerie van OCW als persoonlijk medewerker van de Directeur-Generaal Cultuur en Media (2007), als beleidsmedewerker internationale zaken bij de directie Cultureel Erfgoed (2002-2006) en bij de Museumvereniging (1996-2001). Weij is bestuurslid bij Europa Nostra en voorzitter van de stichting Framer Framed.