De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Vaste Commissies

In verband met de uitvoering van een aantal wettelijke taken heeft de raad drie vaste commissies die zich bezighouden met de beoordeling van aanvragen voor de status van professionele organisatie voor monumentenbehoud, met de voordracht van sites voor het Europees Erfgoedlabel en met de nominaties voor de lijst van immaterieel erfgoed bij Unesco. 

Lees hier de richtlijn belangenverstrengeling.

Europees Erfgoedlabel

 • Astrid Weij Lees meer
 • Gerard Rooijakkers Lees meer
 • Antoaneta Dimitrova
 • Riemer Knoop
 • Klazien Brummel (secretaris)

Immaterieel Erfgoed Unesco

 • Marlous Willemsen Lees meer
 • Gert Oostindie
 • Gerard Rooijakkers
 • Hubert Slings
 • Alex van Stipriaan
 • Astrid Weij Lees meer
 • Klazien Brummel (secretaris)

Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud

 • Arie den Dikken
 • Ido Esman
 • Jaap 't Hart (voorzitter)
 • Martin van Bleek
 • Annet Pasveer (secretaris)