De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Brigitte Bloksma

Brigitte Bloksma (1980) is directeur-bestuurder van buitenplaats Kasteel Wijlre. Kasteel Wijlre is een buitenplaats voor cultuur en landschap. Op de buitenplaats vallen hedendaagse kunst en architectuur samen met cultureel erfgoed en de omringende natuur.


Bloksma werkte voorheen als hoofd van Van Eyck Mirror, het cultureel-maatschappelijk projectbureau van de Van Eyck Academie en als programmadirecteur van Marres, Centrum voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht. Tevens was zij lid van de programmaraad BesteBuren (viering Vlaams-Culturele samenwerking 2015), docent van de Master Arts & Heritage van Maastricht University en artistiek leider van de bachelopleiding Interdisciplinary Arts (iArts) van de Hogeschool Zuyd.

Zij is tevens actief in verschillende commissies en programmaraden, waaronder de Commissie Nederland-Vlaanderen en het Cultureel College van Advies van het Elisabeth Strouven Fonds. Bloksma studeerde theater-, film-, en televisiewetenschappen en kunstbeleid- en management aan de Universiteit Utrecht.