De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Liesbet van Zoonen

Liesbet van Zoonen (1959) is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2016 is zij wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities, en medeverantwoordelijk voor de Kenniswerkplaats Urban Big Data in Rotterdam. 

Van Zoonen heeft een brede sociaal- en cultureel-wetenschappelijke achtergrond, en doet onderzoek naar media, populaire cultuur en nieuwe digitale technologieën. Daarin gaat het altijd om het perspectief van de gebruiker: het alledaagse plezier van mediagebruik, de sociale betekenis van populaire cultuur en nieuwe vormen van in- en uitsluiting door digitalisering en 'dataficering'. 

Van Zoonen werkte onder meer in Noorwegen en Duitsland, en van 2009 tot 2016 in Engeland als hoogleraar Communicatie- en Mediastudies. Zij was eerder lid van de Raad van Toezicht van het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem en van het curatorium van Nieuwspoort. Op dit moment is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van Waag Society.