Beoordelingscommissies

Voor de beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen voor de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 heeft de raad zestien commissies ingesteld. Bij de samenstelling ervan heeft de raad in eerste instantie gekeken naar de benodigde expertise. Hij heeft daarbij zo veel mogelijk geput uit de huidige groep domeincommissieleden en de kring van adviseurs. Waar de benodigde expertise niet aanwezig was bij de raad, heeft hij externe deskundigen aangetrokken die bekend zijn met de sector en/of instellingen waarover zij moeten oordelen.

De raad heeft zich ingespannen om tot een evenwichtige samenstelling van de commissies te komen. Daarbij is naast inhoudelijke expertise ook gelet op leeftijd, man/vrouw-verhouding, culturele achtergrond en regionale spreiding (woonplaats).

Bekijk hier het overzicht van de leden van de beoordelingscommissies.

Bekijk hier het overzicht van de functies en nevenfuncties van de leden van de beoordelingscommissies.