Beoordelingskader

De raad publiceert voorafgaand aan de advisering over de BIS het beoordelingskader, waarin hij uiteenzet op welke wijze hij de subsidieadviezen zal voorbereiden en uitbrengen. De raad hecht eraan om vooraf inzicht te geven in de wijze van beoordelen, zodat instellingen die deel willen uitmaken van de BIS daarmee rekening  kunnen houden in hun subsidieaanvraag.

Lees hier het beoordelingskader.

Bekijk hier het stroomschema ‘Aanvragen en beoordelen BIS 2017-2020’.