Basisinfrastructuur 2017 - 2020

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. In de lente van 2016 zal dat opnieuw gebeuren, ditmaal in het kader van de Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS).

Culturele instellingen konden tot 1 februari 2016 een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De Raad voor Cultuur zal op 19 mei 2016 zijn advies over de BIS aanbieden aan minister Bussemaker. Op Prinsjesdag (20 september 2016) maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de nieuwe BIS.

Op deze speciale webpagina vindt u informatie over de beoordeling. In de komende maanden zal deze informatie regelmatig worden aangevuld.