Kalender

2015

3 november               Publicatie subsidieregeling

3 november               Publicatie beoordelingskader Raad voor Cultuur

1 december                Startdatum indiening subsidieaanvragen BIS

2016

1 februari                   Uiterste datum indiening subsidieaanvragen BIS

15 februari                 Adviesaanvraag naar Raad voor Cultuur

1 april                         Uiterste datum indiening jaarverantwoording 2015

19 mei                        Aanbieding subsidieadviezen aan de minister

juni                             Uiterste datum reactie instellingen op feitelijke onjuistheden

juli                              Aanbieding aanvullende adviezen op basis van reacties instellingen

20 september           Publicatie beschikkingen door OCW