Onafhankelijkheid raadsleden beoordeling BIS

De Raad voor Cultuur adviseert onafhankelijk over subsidieaanvragen van instellingen in de Basisinfrastructuur (BIS). Om deze onafhankelijkheid te waarborgen, is het uiteraard belangrijk dat (de schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen. Raadsleden verschonen zich daarom van deelname aan de beoordeling van bepaalde instellingen, als zij belangen hebben of relaties onderhouden die redelijkerwijs relevant zijn in het licht van de onafhankelijkheid.

Het lidmaatschap van de raad is geen voltijdbaan. De meeste raadsleden hebben dan ook een andere hoofdfunctie en/of andere nevenfunctie(s). Daarnaast kunnen raadsleden bepaalde belangen hebben, bijvoorbeeld omdat hun partner of andere naasten werken bij instellingen die een subsidieaanvraag indienen.

Met het oog op de beoordeling van de BIS-aanvragen 2021-2024 hebben raadsleden een overzicht gegeven van al hun betaalde en onbetaalde nevenfuncties. Ook hebben zij aangegeven of zij belangen hebben,  of relaties onderhouden,  die redelijkerwijs als relevant kunnen worden beschouwd.

Deze inventarisatie heeft geleid tot de volgende verschoningen:

• Brigitte Bloksma is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van postacademische instellingen.

• Lennart Booij is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van debatcentra.

• Özkan Gölpinar is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van debatcentra, presentatie-instellingen, Dutch Culture en LKCA.

• Thomas Steffens is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van orkesten en ensembles.

• Liesbeth van Zoonen is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van ontwikkelinstellingen, ontwerpsector en beeldende kunst.

Verschoning van betrokkenheid bij de beoordeling houdt in ieder geval in:

• Geen bemoeienis met de samenstelling van de desbetreffende commissies.

• Geen deelname aan besprekingen (fysiek en digitaal) over aanvragen van instellingen uit de desbetreffende sectoren.