Relevante stukken en links

Link toespraak Jeroen Bartelse - voorlichtingsbijeenkomst BIS

Link beoordelingskader Raad voor Cultuur

Link richtlijn belangenverstrengeling

Link subsidieregeling minister OCW

Link www.cultuursubsidie.nl

Link Cultuur in beeld 2015 

Link adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020

Link overzicht aanvragen culturele basisinfrastructuur 2017-2020