De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Zoeken

Er zijn 2939 resultaten gevonden.

 • Aanwijzingsprogramma houten huizen Nieuwe Hollandse Waterlinie

  - Uitvoeringsadvies
  Lees meer...
 • Wijziging archeologisch monument Zevenbergen (gemeente Oss)

  - Uitvoeringsadvies
  Lees meer...
 • Afvoering pakhuis, Prinsengracht 53, Amsterdam

  - Uitvoeringsadvies
  Lees meer...
 • Aanwijzing dubbele fortwachterswoning, Kazernestraat 6-8, Muiden

  - Uitvoeringsadvies
  Lees meer...
 • Voordracht Europees Erfgoedlabel

  - Uitvoeringsadvies

  Minister Van Engelshoven heeft de raad verzocht te adviseren over de aanvraag van de ‘Zeven Koloniën van Weldadigheid’ voor een Europees Erfgoedlabel (EEL). Deze koloniën zijn gesticht tussen 1818 en 1825, toen het huidige België en Nederland nog één land vormden. Het initiatief voor de aanvraag komt van het Kempens Landschap, waarin twee van de zeven koloniën zich bevinden (Wortel en Merksplas).

  Lees meer...
 • advies subsidieaanvraag Cultuur + Ondernemen 2019-2020

  - Beleidsadvies
  Lees meer...
 • Beeldende kunst: zichtbaar van waarde

  - Beleidsadvies

  De beeldende kunstsector in ons land is veelzijdig, flexibel en dynamisch, maar kleinschaligheid en versnippering maken hem ook kwetsbaar. Zo hebben minder presentatieplekken, onvoldoende ruimte voor experiment of talentontwikkeling en lage honoraria voor de kunstenaars de potentie van de sector de afgelopen jaren aangetast. Dat constateert de Raad voor Cultuur in het advies ‘Zichtbaar van waarde’.

  Lees meer...
 • Professionele organisaties voor monumentenbehoud

  - Uitvoeringsadvies

  De raad heeft geadviseerd over vijf aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om de aanvragen van Stadsgoed Monumenten B.V., Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Huis Bergh, Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

  Lees meer...
 • Werk aan de winkel voor ontwerpsector

  - Beleidsadvies

  Vanuit de lucht is het goed te zien: Nederland is een ontwerp. Nooit af, altijd werk in uitvoering, het resultaat van de eeuwige strijd tegen het water. Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van kijken en denken. Die potentie van de ontwerpsector kan volgens de Raad voor Cultuur veel meer worden benut. Hij ziet graag dat het ministerie van OCW hierbij het voortouw neemt. Dat schrijft de raad in zijn advies ‘Ontwerp voor de toekomst’ over architectuur, e-cultuur en vormgeving.

  Lees meer...
 • Raad voor Cultuur: benut potentie van Nederlandse danssector

  - Beleidsadvies

  Nederland kent een bloeiende danscultuur, met een opvallend levendige urban scene. Maar ondanks die populariteit vindt het publiek zijn weg niet of nauwelijks naar de dansvoorstellingen in theaters. Dat is jammer, want de danskunst in ons land is van hoog niveau en veel nieuwe invloeden worden hier omarmd. De Raad voor Cultuur ziet grote kansen voor Nederland om een voortrekkersrol te spelen op dansgebied, maar dan moeten overheden en de danssector zich inspannen om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de danskunst te vergroten.

  Lees meer...