De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Zoeken

Er zijn 2881 resultaten gevonden.

 • Aanvullend advies BiS instellingen

  - Beleidsadvies

  De Raad voor Cultuur heeft in mei 2016, in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur 2017 – 2020, advies uitgebracht over de subsidieaanvragen van culturele instellingen. De raad heeft toen aan het positieve advies over een aantal instellingen de voorwaarde verbonden dat zij één of meer onderdelen van hun activiteitenplan vóór aanvang van de nieuwe subsidieperiode moesten aanpassen. Minister Bussemaker (OCW) heeft de raad verzocht een aanvullend advies uit te brengen over deze aangepaste plannen. 

  Lees meer...
 • Cultuur+Ondernemen

  - Instellingsadvies

  De raad heeft opnieuw geadviseerd over de subsidieaanvraag van Cultuur+Ondernemen (C+O). In de zomer van 2016 heeft de raad al een advies uitgebracht over het beleidsplan van C+O; toen oordeelde hij positief over de functie van deze instelling.

  Lees meer...
 • Verdrag van Maastricht

  - Beleidsadvies

  Eind vorig jaar heeft de raad geadviseerd over de voorselectie van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel. De raad stelde toen voor om het provinciaal bestuur van Limburg een nieuwe aanvraag te laten indienen voor de site ‘het Verdrag van Maastricht’. Daarin zou onder andere aandacht moeten zijn voor de Europese betekenis en samenwerking  in Europa en de regio.

  Lees meer...
 • Professionele organisaties voor monumentenbehoud

  - Uitvoeringsadvies

  Minister Bussemaker heeft de raad verzocht te adviseren over vier aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om Stichting tot Instandhouding van Goederen en Rechten van het Huis Bergh, Stichting het Limburgs Landschap, Rijnlandse Molenstichting en Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe.

  Lees meer...
 • Voorselectie Europees Erfgoedlabel

  - Beleidsadvies

  Nederland kan in 2018 één Europees Erfgoedlabel toegewezen krijgen. Voor de nationale voorselectie hebben zich twee sites kandidaat gesteld: het Verdrag van Maastricht in het Gouvernement aan de Maas en De Grote Kerk Dordrecht (Synode van Dordrecht). Minister Bussemaker heeft de raad verzocht te adviseren over deze kandidaten.

  Lees meer...
 • Begroting 2017 Nederlandse Publieke Omroep

  - Beleidsadvies

  De raad heeft een advies uitgebracht over de Begroting 2017 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Daarin adviseert de raad het kabinet onder meer erop toe te zien dat de toegang tot het bestel voor externe partijen voldoende gegarandeerd is; de NPO meer in te laten zetten op online programmering, met name om jongeren te bereiken; de NPO te vragen omroepen meer ruimte te geven om alleen of vooral online programma’s te maken, zodat zij hun achterban beter kunnen bedienen.

  Lees meer...
 • Wiiziging dongecentrale Centraleweg 16 Geertruidenberg

  - Uitvoeringsadvies
  Lees meer...
 • Afvoering Schuur Dorpsstraat 47 De Lutte

  - Uitvoeringsadvies
  Lees meer...
 • Aanwijzing Stationspostkantoor, Delftseplein 31, Rotterdam

  - Uitvoeringsadvies
  Lees meer...
 • Afvoering RK Kerk Koningstraat 45 Afferden Druten

  - Uitvoeringsadvies
  Lees meer...