De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Zoeken

Actieve zoekfilters:

Er zijn 6 resultaten gevonden.

 • Professionele organisaties voor monumentenbehoud

  - Uitvoeringsadvies

  De raad heeft geadviseerd over vijf aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om de aanvragen van Stadsgoed Monumenten B.V., Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Huis Bergh, Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

  Lees meer...
 • Professionele organisatie voor monumentenbehoud

  - Uitvoeringsadvies

  De raad heeft geadviseerd over zeven aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om de aanvragen van Stadsgoed Monumenten B.V., Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V., Stichting De Fryske Mole, Stichting De Utrechtse Molens, Stichting Het Utrechts Landschap, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. en Woningstichting Van Alckmaer voor Wonen.

  Lees meer...
 • Professionele organisaties voor monumentenbehoud

  - Uitvoeringsadvies

  Minister Bussemaker heeft de raad verzocht te adviseren over vier aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om Stichting tot Instandhouding van Goederen en Rechten van het Huis Bergh, Stichting het Limburgs Landschap, Rijnlandse Molenstichting en Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe.

  Lees meer...
 • Professionalisering monumentenbehoud

  - Beleidsadvies

  Sinds de start van de Subsidieregeling instandhouding monumenten  in 2013 zijn er twaalf instellingen aangewezen als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Er zijn tot nu toe 45 aanvragen ingediend om deze status te verkrijgen.  

  Lees meer...
 • Advies Nationale Monumentenorganisatie

  - Beleidsadvies

  Het kabinet wil dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verantwoordelijk wordt voor 31 rijksmonumenten met een erfgoedfunctie. Aangezien het hier om nationaal erfgoed gaat waarmee duurzaam moet worden omgegaan (zoals o.a. Naarden Vesting, kastelen, grafmonumenten en kerken), heeft de Tweede Kamer de Raad voor Cultuur gevraagd om over deze nieuwe constructie en organisatie te adviseren.

  Lees meer...
 • Advies Professionele organisaties voor monumentenbehoud

  - Uitvoeringsadvies
  Lees meer...